Content Object
(
  [_contentBlocks] => Array
    (
    )

  [_contentBlocksLoaded] => 
  [doAutoAliasIfEnabled] => 1
  [stylesheet] => 
  [mId] => 21
  [mName] => Krzysztof Kohut
  [mType] => content
  [mOwner] => 1
  [mProperties] => ContentProperties Object
    (
      [mPropertyNames] => Array
        (
          [0] => target
          [1] => image
          [2] => thumbnail
          [3] => extra1
          [4] => extra2
          [5] => extra3
          [6] => searchable
          [7] => pagedata
          [8] => disable_wysiwyg
          [9] => content_pl
        )

      [mPropertyTypes] => Array
        (
          [target] => string
          [image] => string
          [thumbnail] => string
          [extra1] => string
          [extra2] => string
          [extra3] => string
          [searchable] => string
          [pagedata] => string
          [disable_wysiwyg] => string
          [content_pl] => string
        )

      [mPropertyValues] => Array
        (
          [target] => 
          [image] => -1
          [thumbnail] => -1
          [extra1] => 
          [extra2] => 
          [extra3] => 
          [searchable] => 1
          [pagedata] => 
          [disable_wysiwyg] => 0
          [content_pl] => 

Krzysztof Kohut - radca prawny

Założyciel i właściciel Kancelarii.

Radca prawny Krzysztof Kohut  ukończył studia prawnicze  w  1999 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od III roku studiów uczestniczył w seminarium magisterskim w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego prowadzonym przez  prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego (jeden z twórców kodeksu spółek handlowych), pod kierunkiem którego obronił pracę magisterską pt. „Specyfika praw majątkowych akcjonariuszy spółki giełdowej”. Praca uzyskała II nagrodę miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa gospodarczego obronione w roku 1999.

Od maja 2000 roku do września 2007 roku pracował w jednej z największych krakowskich kancelarii prawniczych. Specjalizował się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym w szczególności w prawie spółek, prawie papierów wartościowych, prawie rynku kapitałowego, prawie umów w obrocie gospodarczym.  Uczestniczył w wielu transakcjach i projektach kapitałowych (umowy z inwestorami zagranicznymi, projekty w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi, restrukturyzacje grup kapitałowych, prawo antymonopolowe-koncentracje przedsiębiorstw, podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego spółek, łączenie i przekształcenia spółek, bieżąca obsługa korporacyjna spółek kapitałowych (w tym także giełdowych) audyty prawne).

W 2006 roku po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie został wpisany na listę radców prawnych.

W październiku 2007 roku rozpoczął wykonywania działalności zawodowej w formie Kancelarii Radcy Prawnego.

Od października 2007 roku do września 2009 roku kierował utworzonym przez siebie działem prawnym (6 osób) jednego z największych krajowych deweloperów. Dział prawny sprawował komleksową obsługę prawną dewelopera oraz licznych spółek z jego grupy działających w różnych branżach. Dzięki temu rozszerzył swoje dotychczasowe doświadczenia o kolejne gałęzie prawa takie jak: prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlaneprocesy inwestycyjne, prawo procesowe, prawo administracyjne, obligacje, umowy z bankami, umowy z konsumentami.

Biegle włada językiem angielskim. Ukończył specjalistyczny kurs języka angielskiego dla prawników Legal Business English - w Felberg British and Amercian School of English w Krakowie.

Wpisany na listę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach specjalizacji:  „Łączenie się przedsiębiorstw” oraz „Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej”.

telefon: +48 665 052 019

email: {mailto address="k.kohut@kohut.pl" encode="javascript"}

) [mAllowedPropertyNames] => ) [mPropertiesLoaded] => 1 [mParentId] => 17 [mOldParentId] => 17 [mTemplateId] => 22 [mItemOrder] => 1 [mOldItemOrder] => 1 [mMetadata] => [mTitleAttribute] => [mAccessKey] => [mTabIndex] => [mHierarchy] => 00003.00001 [mIdHierarchy] => 17.21 [mHierarchyPath] => zespol/radca-prawny-krzysztof-kohut [mMenuText] => Krzysztof Kohut [mActive] => 1 [mAlias] => radca-prawny-krzysztof-kohut [mOldAlias] => radca-prawny-krzysztof-kohut [mCachable] => 1 [mPreview] => 1 [mShowInMenu] => 1 [mDefaultContent] => [mMarkup] => html [mLastModifiedBy] => 1 [mCreationDate] => 2009-12-18 14:14:10 [mModifiedDate] => 2013-06-28 11:33:47 [mAdditionalEditors] => [mReadyForEdit] => [_attributes] => Array ( [0] => Array ( [0] => target [1] => 10 [2] => 0 ) [1] => Array ( [0] => title [1] => 1 [2] => 1 ) [2] => Array ( [0] => menutext [1] => 2 [2] => 1 ) [3] => Array ( [0] => parent [1] => 3 [2] => 1 ) [4] => Array ( [0] => active [1] => 5 [2] => 0 ) [5] => Array ( [0] => showinmenu [1] => 5 [2] => 0 ) [6] => Array ( [0] => cachable [1] => 6 [2] => 0 ) [7] => Array ( [0] => alias [1] => 10 [2] => 0 ) [8] => Array ( [0] => titleattribute [1] => 55 [2] => 0 ) [9] => Array ( [0] => accesskey [1] => 56 [2] => 0 ) [10] => Array ( [0] => tabindex [1] => 57 [2] => 0 ) [11] => Array ( [0] => owner [1] => 90 [2] => 0 ) [12] => Array ( [0] => additionaleditors [1] => 91 [2] => 0 ) [13] => Array ( [0] => image [1] => 50 [2] => 0 ) [14] => Array ( [0] => thumbnail [1] => 50 [2] => 0 ) [15] => Array ( [0] => extra1 [1] => 80 [2] => 0 ) [16] => Array ( [0] => extra2 [1] => 80 [2] => 0 ) [17] => Array ( [0] => extra3 [1] => 80 [2] => 0 ) [18] => Array ( [0] => template [1] => 4 [2] => 0 ) [19] => Array ( [0] => pagemetadata [1] => 20 [2] => 0 ) [20] => Array ( [0] => searchable [1] => 8 [2] => 0 ) [21] => Array ( [0] => pagedata [1] => 25 [2] => 0 ) [22] => Array ( [0] => disable_wysiwyg [1] => 60 [2] => 0 ) ) [_prop_defaults] => [_add_mode] => [mLangReady] => Array ( [0] => polski ) [mChildCount] => 0 ) 1

Radca Prawny Krzysztof Kohut

Krzysztof Kohut - radca prawny

Założyciel i właściciel Kancelarii.

Radca prawny Krzysztof Kohut  ukończył studia prawnicze  w  1999 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od III roku studiów uczestniczył w seminarium magisterskim w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego prowadzonym przez  prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego (jeden z twórców kodeksu spółek handlowych), pod kierunkiem którego obronił pracę magisterską pt. „Specyfika praw majątkowych akcjonariuszy spółki giełdowej”. Praca uzyskała II nagrodę miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa gospodarczego obronione w roku 1999.

Od maja 2000 roku do września 2007 roku pracował w jednej z największych krakowskich kancelarii prawniczych. Specjalizował się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym w szczególności w prawie spółek, prawie papierów wartościowych, prawie rynku kapitałowego, prawie umów w obrocie gospodarczym.  Uczestniczył w wielu transakcjach i projektach kapitałowych (umowy z inwestorami zagranicznymi, projekty w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi, restrukturyzacje grup kapitałowych, prawo antymonopolowe-koncentracje przedsiębiorstw, podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego spółek, łączenie i przekształcenia spółek, bieżąca obsługa korporacyjna spółek kapitałowych (w tym także giełdowych) audyty prawne).

W 2006 roku po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie został wpisany na listę radców prawnych.

W październiku 2007 roku rozpoczął wykonywania działalności zawodowej w formie Kancelarii Radcy Prawnego.

Od października 2007 roku do września 2009 roku kierował utworzonym przez siebie działem prawnym (6 osób) jednego z największych krajowych deweloperów. Dział prawny sprawował komleksową obsługę prawną dewelopera oraz licznych spółek z jego grupy działających w różnych branżach. Dzięki temu rozszerzył swoje dotychczasowe doświadczenia o kolejne gałęzie prawa takie jak: prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlaneprocesy inwestycyjne, prawo procesowe, prawo administracyjne, obligacje, umowy z bankami, umowy z konsumentami.

Biegle włada językiem angielskim. Ukończył specjalistyczny kurs języka angielskiego dla prawników Legal Business English - w Felberg British and Amercian School of English w Krakowie.

Wpisany na listę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach specjalizacji:  „Łączenie się przedsiębiorstw” oraz „Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej”.

telefon: +48 665 052 019

email:

6.jpg